STRANGER WORLD!

Everything is BLUE:)

Happy 7 year of one direction:)
دوشنبه 9 مرداد 1396 | 08:06 ق.ظ
های گایز:(

میدونیم که این هفته برای دایرکشنرا روزی بودکه هم خندیدن و هم گریه کردن

وان دایرکشن این هفته هفت ساله شد و ما دو سال اونا رو نداشتیم:)

دایرکشنرا یه خانواده بودن که همیشه مراقب و عاشق پسراشون بودن

حتی وقتا رفتن استراحت بازم به پاشون موندن

و این هفته،هفته ی اونا بود

نمیدونم دلتون تنگ شده یا نه:)

برای شیطنت های لیلو روی استیج:)

برای شیطونیای لویی:)

برای خنده ها و ریسه رفتنای نایل:)

برای بازیای لیام و لوی:)

و همینطور شیطونیای لویی با زین:)

یا بازی کردن لویی با موهای هری:)

چال هرییی*_*

با هم بودنشون:)

نمیدونم دلتون تنگ شده برای اینکه هر روز یه عکس جدید ازشون ببینید:)

نمیدونم دلتون تنگ شده که به جای دیدن و خندیدن با عکسا و فیلمای تکراری آپدیتای جدید ببینید:)

ولی در هر صورت.....:)

ما هم امیدواریم یه روزی برگردن

قراره توی این یه هفته دایرکشنرا با دسبندای صورتی و یا آبی به بیرون از خونه برن

تا هممون بتونیم همدیگه رو شناسایی کنیم

به بازگشت امیدوار باشیم

همین...بای

   
DEAR STRANGER...! | کـامـنـت()