☕☂دنــــــــــــــیا قاطی پاتـــــــــــی که میگن اینــــــــــــــجاس☂☕

شما نمیتونید:)

پنجشنبه 19 مرداد 1396 05:40 ب.ظ

نویسنده : (:...çhãňğįņğ...:)

7 واقعیت دنیا :

1.شما نمیتوانید صابون روی چشمانتان بریزید


2.شما نمیتوانید موهایتان را بشمارید


3.شما نمیتوانید از بینی خود نفس بکشید، زمانیکه زبانتان بیرون است
4.شما مورد سوم را انجام دادید!
5- ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﺪ،ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺍﻣﺎﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﺷﺪﯾﺪ
6- ﺍﻻﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ،ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ

7.برای دیگران  share ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻻﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
.
.
.
.
.
.


سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا
سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا
سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا
.
.
.
.
.
.
.
.
.


1-شما آنقدر تنبل هستید كه این 40 تا سیا رو نخوندین
.
.
.
.
.
.
.


2-شما آنقدر سهل انگارهستید كه متوجه نشدید یكی از آن ها سینا میباشد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3-شما آنقدر ساده هستید كه رفتید بالا و پیدا نكردید


4-من شما را سر كار گذاشتم


5-دارید میسوزید
6-بی مزه هم خودتی!
:-P

:-P

:-P7-از اینكه شما را سركار گذاشتم خوشحال باشید!
8-الان نفهمیدید كه خوشحال رو اشتباه نوشته بودم
9-بازم رفتید چك كردید ولی من بازم سركارتون
گذاشتم

 برای همه  گروه ها بفرستید و لبخند بیارین رو لباشون:)


دیدگاه ها : نظرات:)
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 مرداد 1396 05:42 ب.ظ