تبلیغات
¿¡(Galaxy Mix Paty:)¡¿ - مهم نیست:)
☕☂دنــــــــــــــیا قاطی پاتـــــــــــی که میگن اینــــــــــــــجاس☂☕

مهم نیست:)

پنجشنبه 30 شهریور 1396 12:02 ب.ظ

نویسنده: (:...çhãňğįņğ...:)
One Direction by ineedgomezselena

مهمـ نیستـ کهـ گرلـ کدومیـ:)

مهمـ اینهـ کهـ نمیتونیـ از:)

چال و فرفریای هری:)

چشما و مژه های زین:)

کیتن بودن و کوشولو بودن لویی:)

خنده های نایل:)

و جذابیت و ددی بودن لیام بگذری...:)



دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 شهریور 1396 12:39 ب.ظ



]