تبلیغات
¿¡(Galaxy Mix Paty:)¡¿ - مهم نیست:)
☕☂دنــــــــــــــیا قاطی پاتـــــــــــی که میگن اینــــــــــــــجاس☂☕

مهم نیست:)

پنجشنبه 30 شهریور 1396 11:02 ق.ظ

نویسنده: (:...çhãňğįņğ...:)
One Direction by ineedgomezselena

مهمـ نیستـ کهـ گرلـ کدومیـ:)

مهمـ اینهـ کهـ نمیتونیـ از:)

چال و فرفریای هری:)

چشما و مژه های زین:)

کیتن بودن و کوشولو بودن لویی:)

خنده های نایل:)

و جذابیت و ددی بودن لیام بگذری...:)



دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 شهریور 1396 11:39 ق.ظ



]