STRANGER WORLD!

Everything is BLUE:)

"هیچی"هایِ"پوچ"
یکشنبه 28 مرداد 1397 | 02:31 ب.ظ
Image result for nothing

سرچ های بیهوده،کلماتِ بی معنی،صدای هایی که هرگز وجود نداشته اند،و یاد حتی شلوغی های بی صدا

شب را نخوابیدم و در خیالم دنبال تو گشته ام،اما از وقتی چشم باز کرده ام ندیده ام تو را

گشتم و گشتم،دنبالت گشتم،به کافه ی مورد علاقه ات رفتم،نبودی

میدانم که آن صندلی از پارک را دوست داری،آنجا دنبالت گشتم،نبودی

به خانه ات رفتم،نبودی

همه جا گشتم،حتی در آسمان و زیر زمین را...اما نبودی...نبودی...

و الان تمامِ وجودِ من بی تو در یک کلمه خلاصه میشود

"هیچی"

آخر،حتی در قلبم هم گشتم...اما نبودی....نبودی...:)

   
DEAR STRANGER...! | کـامـنـت()