STRANGER WORLD!

Everything is BLUE:)

lonly!
یکشنبه 18 شهریور 1397 | 07:45 ب.ظ
Image result for billie eilish

"سلام...به خونه خوش اومدی"

مکانی که برایت از استخوان هایم ساختم تا امن باشد

قلب سنگی ام را فدای زمین زیر پایت کرده ام

پوستی که شب رویت انداختم تا سردت نشود

خونم که دادم نوشیدی تا تشنه نباشی

اوه عزیزم...کجا میری؟میخوای استخوان های عزیزت را بشکنی تا فرار کنی؟

چشمهایم را روی ساعت مچی ات جا گذاشتم تا ببینمت،نمیتوانی بروی

هیچ راهی نیست...جیغ هایی که در تاریکی شب هایت طنین می اندازند راه را به تو نشان نمیدهند

عزیز من...روی تخت قرمزت دراز بکش و خواب های زیبا ببین

با انگشتان خالی ات روی دیوار های قرمز نقاشی بکش

با تنهایی ات بازی کن...دوستت خواهد داشت

جیغ های بیرون از این در کمکی به حالت نخواهند کرد

جغد های بیرون از پنجره برایت نامه نخواهند فرستاد

این چاقو های در دستم دردت را کم نخواهند کرد

نور خوشیدی که با این خانه قهر است راه را به تو نشان نخواهد داد

زیرا که تو مطعلق به اینجایی و هیچ خدایی راه فرار را به تو نشان نخواهد داد

من خدایت هستم...زیر سقف پر از خونم نفس بکش و روی دیوار های پر از خونم دراز بکش

تنهایی قرمز رنگت را دوست داری؟چاقو های من که ازش لذت میبرند

دوستم نداری؟چرا میخواهی فرار کنی؟مگر چاقو های در قلبت به تو نگفته اند تو مهمان منی؟

عزیز من...نرو...بمان...باید بمانی...فراموشش نکن...فراموشش نکن

اینجا پر از گذشته و خاطره است...بمان و لذت ببر...

جیغ ها و جیغ ها...مایع های قرمز...دستان خونی ام...راه را به تو نشان میدهند

راهت اینجاست...کنار گناهان من...

سلام...به خونه خوش اومدی

   
DEAR STRANGER...! | کـامـنـت()