STRANGER WORLD!

Everything is BLUE:)

بیدار شوید و با من حرف بزنید!
شنبه 31 شهریور 1397 | 12:51 ق.ظ
باز هم در اوج روشناییِ روز شب شد
و من باز هم مجبورم بار مسئولیتِ غمِ شبها را به تنهایی به دوش بکشم
رو به روی جاده ای طولانی ایستاده ام که سکوتش در تلاش است به من بفهماند من در این راه تنهایم
در بین این انسان های اطرافم هیچ کس نیست که در این جاده به من لبخندی بزند
من در شلوغ ترین لحظات عمرم در این جاده تنهایم
آنها به من میگویند که از غروب تا سپیده دم با من خواهند بود 
و دروغ هم نمیگویند.گویا که آنها در این جاده،مانند مجسمه ای بی احساس مرا همراهی میکنند تا اگر تاریکی های زندگی ام مرا در بر گرفتند،رفتنم را تماشا کنند
من اینجا در این راه دراز همراه این درد ها و مسئولیت غم ها تنها هستم
تنهای تنها 
پس این است تنهاییه واقعی،آنقدر در این زندگی انسان به من نزدیک است و انقدر که آدم ها اطرافم هستند،کسی نداند میگوید چقدر خوب که او تنها نیست
اما من تنهایم.با وجود این همه ادم های اطرافم...من باز هم تنهایم
این تنهایی عجیب است.این راهی که در پیش دارم هم عجیب است
از زمانی که واردش شدم،خیلی چیز هارا فراموش کرده ام.فراموش کرده ام چگونه باید مثل قبل زندگی کنم
آخر...چگونه میتوانم
با وجود این مسئولیت ها و غم های آبی رنگ
صداهای بلندی که اصلا نمیشنوم،و آرام ترین صدا ها که باعث سردرم میشوند
با این اشک هایی که از دهانم میریزم و با چشمانی که فریاد بلندم را به گوش کسی نمیرسانند
با این گریه ها و فریاد هایی که با دهان بسته میکشم و کسی نمیشنود
و انگاری که در این راه هیچ چیز عادی نیست
پس غریبه ی عزیزم...به من بگو که من چگونه میتوانم مانند قبل زندگی کنم
در حالی که فراموش کرده ام جگونه با بینی نفس بکشم و با چشمهایم ببینم
به من بگویید
چرا مسئولیت غم های شب روی دوش غمگین من است
میدانم که باید این راه را تنهایی طی کنم
اما فقط میخواهم بدانم
چرا فقط این ماه و این شبها؟
چرا فقط منِ تنها و این بار ها؟
چرا فقط منِ تنها و این چرا ها؟
چرا فقط منِ تنها و این من؟
بگو که فقط من این فرد بیدار نیستم میان این تاریکی ها
بلند شو و فریاد بزن تا صدایت را بشنوم
بهم بگو تنها نیستم!بهم دوغ بگو
دروغ های شیرین را توی صورتم فریاد بزن و حقیقت را به جوی کنارت تف کن
کجایی غریبه ام؟تو هم میگویی من تنهاعم ها؟یعنی حتی این ماه هم به تنهایی محزونم پی برده که انقدر غمگین است
مردم خوشحال کجایید؟بیدار شوید و باز هم به من دروغ بگویید
بیداری؟...من تنهام...بیدار شو و توی صورتم دروغت را فریاد بزن
بگو که چرا این حقیقت هم با من قهر است
بگو چرا فقط منل تنها و منل محزون؟
چرا؟

   
DEAR STRANGER...! | کـامـنـت()