تبلیغات
STRANGER WORLD - nothing to say!

STRANGER WORLD

nothing to say!
چهارشنبه 25 مهر 1397 | 03:07 ب.ظ
Image result for leon movie

مگر تقصیر من که زندگی؛

مرا در محاصره ای کلماتی قرار داده که

متعلق به قلب هیچکداممان نیستند

مگر تقصیر من؟

   
DEAR STRANGER...! | کـامـنـت()